Các Lỗi Điều Hoà - Máy Lạnh Hay Gặp

SA CHĐIU HÒA – MÁY LẠNH

SA CHĐIU HÒA – MÁY LẠNH

Sđiu hòa là dch vụ khc phc hư hng cđiu hòa giúp không khí trong phòng mát lnh và tui thọ lâu bn hơn. VietHome Service là địa chỉ đầu tiên đưa ra dch vụ sa chđiu hòa Tận Tâm. Vi nhiu năm kinh nghim trong ngành sa chđin tđin lnh và đã khc phc cho hàng ngàn khách hàng.

 

 1. CÁC LI CĐIU HÒA
 1. Lđiu hòa có đin vào nhưng không hođộng
 2. Máy chy nhưng không mát
 3. Điu hòa phát ra tiếng kêu ln
 4. Dàn lnh có tuyết bám và không làm lnh
 5. Điu hòa hng mch và không nhn tín hiu từ điu khin
 6. Dàn lnh chy nước ra nhà
 7. Điu hòa báo li trên màn hình và không hođộng
 1. QUY TRÌNH XỬ 

 

 1. Tiếp nhn thông tin ca khách hàng qua tng đài.
 2. Phân công kỹ thut viên qua tn nhà hỗ trợ khách hàng kim tra tình trng hođộng.
 3. Chđoán nguyên nhân hư hng, đưa ra các gii pháp sa cha hoc thay thế linh kin cho khách hàng la chn
 4. Báo giá sa cha da trên thông tin kỹ thut kim tra
 5. Sau khi khách hàng đồng ý vi phương pháp sa chđưa ra, thợ sẽ khc phc hư hng bng cách sa hoc thay thế linh kin.
 6. Kim tra vn hành ca thiết bị trước khi bàn giao cho khách hàng

Dịch vụ của Chúng tôi?