Điều khoản và thỏa thuận

1. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng

VietHome Service cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của VietHome Service, VietHome Service sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên;

Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng dụng VietHome Service, các thành viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn;

VietHome Service cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên cần thông báo cho Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam.

VietHome Service sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của thành viên không đến được Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do VietHome Service gây ra.

2. Giải quyết khiếu nại khách hàng

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam và đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị gia đình được kết nối qua Ứng dụng VietHome Service. Các khiếu nại của người mua liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng VietHome Service do Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của VietHome Service và người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết trực tiếp với đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết. Trong trường hợp đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời người mua.

Cách 2: Khiếu nại với Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết với Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam theo quy trình sau:

 • Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam bằng cách gọi điện thoại đến số hotline 1900 3059, gửi email đến viethomeservice.com@gmail.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của VietHome Service, từ ứng dụng VietHome Service ngay sau mỗi dịch vụ, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để VietHome Service tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.
 • Bước 2: Trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam về khiếu nại, đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết sẽ chủ động phối hợp với Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam hoặc ủy quyền cho Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.
 • Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết, thì Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam sẽ phối hợp với đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị gia đình, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết, người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết và người mua. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết và người mua đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết đã được đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Viethome Service Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

3. Quyền và trách nhiệm các bên

3.1 Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng VietHome Service – Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viethomeservice Việt Nam

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết;
 • Đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các đội ngũ thợ cộng tác viên đủ điều kiện tham gia và thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hợp tác với các cá nhân; công ty cung cấp dịch vụ liên kết;
 • Chủ trì phối hợp với đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết;
 • Hướng dẫn và cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết;
 • Tập huấn về cách thức vận hành ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;
 • Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị gia đình các dịch vụ khác liên quan trong gia đình, vi phạm thỏa thuận hợp tác hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;
 • Thông báo đầy đủ cho hành khách về điều khoản, điều kiện áp dụng của dịch vụ đặt dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị gia đình các dịch vụ khác liên quan trong gia đình qua ứng dụng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VietHomeService Việt Nam và các quyền lợi của hành khách; trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VietHomeService Việt Nam , của đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng đối với người dùng;
 • Cung cấp cho người dùng những thông tin sau (qua thư điện tử, giao diện ứng dụng):
  • Bản sao điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ kết nối sau khi khách hàng đăng ký tài khoản;
  • Cách tính cước phí;
  • Địa bàn, thời gian mà giá cước có thể điều chỉnh;
  • Hóa đơn cước phí sau chuyến đi;
  • Công bố số điện thoại đường dây nóng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của hành khách đối với hoạt động dịch vụ đặt dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị gia đình các dịch vụ khác liên quan trong gia đình
 • Phối hợp với đội ngũ thợ cộng tác viên; công ty cung cấp dịch vụ liên kết giải quyết các khiếu nại của khách hàng thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

3.2 Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT VietHome Service

Quyền của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT VietHome Service:

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của VietHome Service và được VietHome Service đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên sẽ được thực hiện tham gia đăng ký sử dụng đặt lịch hoặc tiếp nhận đơn hàng dịch vụ qua Ứng dụng VietHome Service và tham gia các ưu đãi dành riêng cho hội viên VietHome Service. Trong trường hợp khách hàng không đăng ký mà chỉ sử dụng nhanh dịch vụ thì thông tin của quý khách vẫn được chúng tôi bảo mật tuy nhiên sẽ hạn chế một số ưu đãi dành riêng cho thành viên của VietHome Service.
 • Mỗi thành viên khi đăng ký sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện mua bán và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng VietHome Service;
 • Thành viên sẽ được nhân viên của VietHome Service hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Ứng dụng VietHome Service;
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT VietHome Service trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, qua ứng dụng VietHome Service, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến sàn giao dịch TMĐT VietHome Service.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT VietHome Service

 • Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT VietHome Service và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT VietHome Service trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, và đọc và hiểu các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo về thay đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này. Việc thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT VietHome Service và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT VietHome Service;
 • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình;
 • Thông báo kịp thời cho VietHome Service về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;
 • Cam kết những thông tin thành viên cung cấp cho VietHome Service là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên Ứng dụng VietHome Service được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;
 • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác qua Ứng dụng VietHome Service;
 • Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho VietHome Service để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và nhà cung cấp được thực hiện qua Ứng dụng VietHome Service;
 • Đối với thành viên là nhà cung cấp, chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với người mua, và bồi thường thiệt hại cho người mua nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của nhà cung cấp;
 • Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ qua sàn giao dịch TMĐT VietHome Service;
 • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT VietHome Service cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT VietHome Service hay sử dụng dịch vụ của VietHome Service cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường, bao gồm phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do VietHome Service cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của VietHome Service;
 • Không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT VietHome Service dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VietHome Service.