Mừng khai trương TẶNG đến 1,500,000 khi booking

Miễn khí chi phí Booking từ ngày 1/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019 lên đến 1,500,000

Hình thức: Miễn phí booking cho khách hàng (30,000/booking)

Áp dụng: toàn bộ dịch vụ, mỗi khách hàng/đăng ký 

Thời gian: 1/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019